top of page

Bilgisayardan Satış Yapan İşletmelerin Dikkatine !

Mali Değeri olmayan Bilgisayarldan satış yapan Market,Restoran ve Diğer işletmeler 

Mali Değeri olan Sistem kullanmak zorundadır.  

Son Gün:01 / 10 / 2018 

DUYURU-


498 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:483’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ) Resmi Gazete No: 30431 Resmi Gazete Tarihi: 25/05/2018 MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali raporların içerik, format ve standardı ile bildirime ilişkin diğer usul ve esasları http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”nda açıklanacaktır.” MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “1/4/2018” ibaresi “1/10/2018” olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu belgelerde bulunması gereken bilgilerin içeriği, formatı, standardı ile söz konusu belgelerin ÖKC’lerden düzenlenebilmesine ilişkin uyulması gereken diğer teknik usul ve esasları https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlar ile belirlemeye yetkilidir.” MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Duyurulur 
Bize ulaşıp konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tel : 0212 427 02 01

Cep:0532 743 46 18

Cep:0532 783 74 86

Vega yazılım Vera,İngenico,Beko,Verifone,Olivetti Pbt 990 Kasalarla haberleşmektedir

bottom of page