e-defter-fatura-arsiv-vega yazılım

E-FATURA

 

Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafndan belirlenmiş, matbu fatura ile aynı hukuki niteliklere ve geçerliliğe sahip elektronik bir belge türüdür. 454 sıra numaralı VUK genel tebliğinin 2 Maddesine göre; yıllık cirosu belirlenen rakamın üzerinde olan işletmelerin bir sonraki mali yıl kullanım zorunluluğu olmakla beraber istenirse gönüllü olarak da kullanılabilmektedir. e-Fatura uygulamasına geçmenin doğaya sağladığı faydadan, kazandırdığı maliyet ucuzluğuna ve zamandan tasarrufa kadar pek çok avantajı var. Eğer kurumunuz e-Fatura kullanması zorunlu mükellefer listesinde yer alıyor ise ya da kağıt fatura kullanmanın maliyet ve karmaşasından kurtulmak istyorsanız sizler de e-Fatura uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız ne olursa olsun, işletme yapınıza en uygun ve güvenilir çözümler Vega Yazılım’da mevcutur.

E-ticaret sisteminin en önemli özelliği kullanımı, yönetimi ve desteği inanılmaz bir şekilde kolay ve esnek olmasıdır.

 

Sınırsız sayıda ürün tanımlama
Ürün kategorileri
Çok dilli kullanım
Ticari Program ile veri al-ver tam entegrasyon
Alışveriş yapan müşterilerin izlenmesi ( Üye takip )
Sipariş Yönetimi
Kampanya Yönetimi
Tüm Ödeme Sistemleri
Kargo Teslimat
Sınırsız Tema Tasarım

Müşteriye Özel Geliştirme

vega e fatura

 

 

E-ARŞİV

 

e-Arşiv 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, işletmelerin faturaların ilk nüshalarını nihai tüketciler de dahil müşterilerine elektronik ortamda gönderebilme faydası sağlayan, aynı zamanda faturaların elektronik ortamda saklanmasını öngören bir hizmettir. E-Arşiv fatura ile matbu faturaların kaybolması ve zarar görmesinin önüne geçilmesi, kağıtan tasarruf ile hem cebinize hem doğaya sağladığı fayda göz önünde bulundurulduğu zaman, e-Arşiv sistemine geçilmediği her gün işletmeniz zarar görmektedir. Ticarete dijitalleşmenin önemi her geçen gün artmakla beraber artk bir zorunluluk haline gelmiştr. E- Arşiv sistemi sağladığı faydalardan ziyade şirketnizin prestjini de artrmakta, işletmenizi dış dünyaya karşı profesyonel olarak göstermektedir. İşletmenize en uygun e-Arşiv çözümleri Vega Yazılım’da mevcutur.

E-ticaret sisteminin en önemli özelliği kullanımı, yönetimi ve desteği inanılmaz bir şekilde kolay ve esnek olmasıdır.

 

Sınırsız sayıda ürün tanımlama
Ürün kategorileri
Çok dilli kullanım
Ticari Program ile veri al-ver tam entegrasyon
Alışveriş yapan müşterilerin izlenmesi ( Üye takip )
Sipariş Yönetimi
Kampanya Yönetimi
Tüm Ödeme Sistemleri
Kargo Teslimat
Sınırsız Tema Tasarım
Müşteriye Özel Geliştirme

vega e arşiv

E-DEFTER

 

e-Defer hizmet, işletmelerin her yıl zorunlu olarak noter onaylı kağıtlara bastrdığı “Yevmiye Deferi” ve “Defer-i Kebir” olarak adlandırılan resmi belgelerin, elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve yine elektronik ortamda Gelirler İdaresi Başkanlığının sistemine gönderilmesi şeklinde adlandırılır. İşletmeleri on yıllar boyunca resmi evraklarını saklama zahmetnden ve maliyetnden kurtarır, resmi belgelerini elektronik ortamın güvencesi altna alır. Ayrıca işletmelere sağladığı zaman tasarrufu ve kağıt israfnın önüne geçilmesi ile doğaya sağladığı faydanın avantajı göz ardı edilemez. VegaGrup Defer plaform bağımsız yapısı ile işletmenizde kullandığınız mevcut yazılımınız ne olursa olsun size e-Defer çözümlerinde en iyi kalite ile hizmet sağlar.

E-ticaret sisteminin en önemli özelliği kullanımı, yönetimi ve desteği inanılmaz bir şekilde kolay ve esnek olmasıdır.

 

Sınırsız sayıda ürün tanımlama
Ürün kategorileri
Çok dilli kullanım
Ticari Program ile veri al-ver tam entegrasyon
Alışveriş yapan müşterilerin izlenmesi ( Üye takip )
Sipariş Yönetimi
Kampanya Yönetimi
Tüm Ödeme Sistemleri
Kargo Teslimat
Sınırsız Tema Tasarım
Müşteriye Özel Geliştirme

E-İRSALİYE

 

e-İrsaliye, veri format ve standardı GİB tarafndan belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satcı ve alıcı arasında ki iletmin merkezi bir plaform olarak e- Fatura'da olduğu gibi GİB üzerinden gerçekleştrildiği elektronik bir belgedir. e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktr. e-İrsaliye kullanan frmalar kağıt derdini ortadan kaldırarak süreçlerini hızlı hale getrirler. Ayrıca diğer e- Dönüşüm hizmetlerinde olduğu gibi saklama işlemlerini de elektronik ortamda güven içinde sağlarlar. Vega Yazılım sizlere en iyi kalite ve hizmet ile e-İrsaliye çözümleri sağlamaktadır.

E-ticaret sisteminin en önemli özelliği kullanımı, yönetimi ve desteği inanılmaz bir şekilde kolay ve esnek olmasıdır.

 

Sınırsız sayıda ürün tanımlama
Ürün kategorileri
Çok dilli kullanım
Ticari Program ile veri al-ver tam entegrasyon
Alışveriş yapan müşterilerin izlenmesi ( Üye takip )

Sipariş Yönetimi
Kampanya Yönetimi
Tüm Ödeme Sistemleri
Kargo Teslimat
Sınırsız Tema Tasarım
Müşteriye Özel Geliştirme

E-MUTABAKAT

e-Mutabakat ile iş gücünden %70 tasarruf etmek mümkün…

Türkiye’de faaliyet gösteren, gerçek usuldeki gelir vergisi mükellefleri ile, kurumlar vergisi mükellefi firmaların; eksik ulaşan fatura veya hatalı muhasebe kayıtları sonucu oluşabilecek, hataların önüne geçmek için, her ay BA BS mutabakatı yapmaları gerekir. Devlet, bu uyum eşleşmesini yaparak evrakta sahtecilik ve vergi ziyanını kontrol etmektedir. 2000 ve 2008 krizleri değerlendirildiğinde, bir şirketin alacaklarının kalitesi en az satış rakamları kadar önemlidir. Alacakların takibi, yönetimi ise raporlamaya kadar uzanan bir süreci kapsamaktadır. Takip ve kontrollerin, Form BA-BS mutabakatlarının, e-mutabakat sistemi ile faks veya telefon başında zaman kaybetme, mutabakat formlarını imzalama süreçleri sona eriyor, e-Mutabakat ile iş gücünde yüzde 70, maliyetlerde ise yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor. e-Mutabakat ile her şirket kendi cari verilerini sisteme yükleyebiliyor ve karşı tarafın gönderdiği verilerle kolayca karşılaştırma yaparak mutabakat işlemlerini kısa sürede, sorunsuz bir şekilde telefonsuz fakssız gerçekleştirebiliyor. e-Mutabakat sayesinde şirketler arası ticari anlaşmaların gerçekleşmesi, ağaçların kesilip kağıt elde edilmesinden elektronik ortama taşınarak, çevreci bir anlayışa da kavuşulmuş olunmaktadır. Ürün bağımsız yada arayüz ile kullanım seçenekleri ile, Vega e- Mutabakat yüksek kullanım kolaylığı İle yüksek iş gücü tasarrufu vaad ediyor.

E-ticaret sisteminin en önemli özelliği kullanımı, yönetimi ve desteği inanılmaz bir şekilde kolay ve esnek olmasıdır.

 

Sınırsız sayıda ürün tanımlama
Ürün kategorileri
Çok dilli kullanım
Ticari Program ile veri al-ver tam entegrasyon
Alışveriş yapan müşterilerin izlenmesi ( Üye takip )
Sipariş Yönetimi
Kampanya Yönetimi
Tüm Ödeme Sistemleri
Kargo Teslimat
Sınırsız Tema Tasarım
Müşteriye Özel Geliştirme