top of page

Lyra Mobilya Üretim

 

Mobilya üretim sektöründe büyük bir eksikliği kapatacak, bu sektöre özel olarak hazırlanmış ERP programıdır LYRA Mobilya.

LYRA Mobilya Üretim Planlama içerisinde siparişten planlamaya kadar tüm konuların ele alındığını göreceksiniz. Kapasite – vardiya takibi, süreçlerin takibi ve maliyetlendirilmesi, kapasite, tatil günleri, sipariş önceliğine göre planlama, ürün şablonlarına kadar birçok detayı LYRA Mobilya barındırmaktadır.

LYRA ilk çalıştığında size yapmak isteyebileceğiniz uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşmanız için yeniden tasarlanmışGiriş ekranı karşılar.

Giriş Menüsü iki ana başlık altında toplanmıştır; Yeni İşlemler ve Eski Belgeler;

 • Yeni İşlemler altında Yeni Üretim Reçetesi, Yeni Reçete Kataloğu, Yeni Üretim Planı, Yeni İş Emri ve Yeni Toplu İş Emri;

 • Eski belgeler altında ise yukarıda saydığımız işlemlerin belge listeleri bulunmaktadır.

Pencerenin üst kısmına dikkat edilirse Giriş, Siparişler, Raporlar ve Tanımlardan oluşan menüyü görebilirsiniz.
Tanımlar menüsünde programda kullanacağımız unsurların tanımlarını yapabileceğimiz 6 adet menü var. Bunlar sırasıyla;

 • Üretim Süreçleri

 • Ürün Grupları

 • Malzeme Konumları

 • Taşıyıcı Tanımları

 • Üretim Bantları

 • Tatil Günleri’dir.

TANIMLAR

 

 1. Üretim Süreçleri
  mamülün üretirken geçtiği her bir aşamayı temsil eder. İş emrinde mamülün süreç bazlı hareketini takip etmeye imkan verir, istenirse süreç maliyetlerini izlemek için iş emri bazında üretim süreç fişi oluşturulabilir. Bu konuya iş emrinde daha detaylı değineceğiz.

 2. Gruplar
  Üretilecek mamülleri belirli kategoriler altında toplamaktadır. Örnek vermek gerekirse 2’li koltuk, 3’lü koltuk, 3’lü kanepe vb. KANEPE grubunda, Berjer tek başına BERJER grubunda(berjer yapımı zor ve farklı bir ürün), komodin, etejer, gardırop is DOLAP olarak gruplanabilir. Bu gruplama hem üretim bantlarının tanımında hem de firma için yapılacak özel raporlarda kullanılacaktır.

 3. Malzeme Konumları
  Üretim reçetesi ve kataloğunun hazırlanması sırasında, hammaddenin konumunu belirtmek maksadıyla kullanılmaktadır. Bir diğer kullanım alanı ise üretilen ürünle ilgili şablonları belirlerken dikkate alınacak parametrelerin seçilmesidir

 4. Taşıyıcı Tanımları
  Birlikte çalışılan taşıyıcı araçlarların tanımlanması ve kapasitelerinin belirlenmesi yapılır. Hacim Katsayısı ister kanepe miktarı olarak belirlenebilir, isterseniz hacim olarak ta değerlendirebilir.

 5. Üretim Bantları
  Hangi ürün grubunun hangi üretim bantında üretileceğini, mesai içerisinde kaç iş birim iş yapıldığını belirlemek için kullanılır. Buradaki iş birimi saat veya kanepe baz olarak alınır. Kanepe için örnek verirsek fabrikanın 1. Mesai deki iş hacmi günlük 240 Kanepedir, 2. Mesai diliminde ise çalışan sayısının azaltılması vb. durumlardan dolayı kapasite 200, 3. Dilimde ise 180 kanepe olabilir.

 6. Tatil Günleri
  Tatil veya eksik mesai yapılacak günlerin belirlemesi yapılır. Bu günler planlamaya dahil edilmez veya seçilen mesai kadar dahil edilir. Bu pencerede kolaylık olsun diye hafta sonlarının eklenmesi için bir buton eklenmiştir.

ÜRETİM REÇETESİ

 

Tanımların hemen arkasından yeni üretim reçetesine geçebiliriz. Üretim reçetesi mobilya sektörünün ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış, esnek yapısıyla dikkat çeken, mamülün üretimi sırasında yapılması gerekenleri tespit ettiğimiz evraktır.
Üretim Reçetesinde bundan sonra diğer evraklarda da göreceğimiz menü mantığına bakabiliriz.
Diğer Evraklarda da ortak olan
Yeni – yeni bir üretim reçetesi açmaya yarar.
Burada aynı anda birden fazla yeni reçete açabilir, düzenleyebiliriz. Evraklar tıpkı bir Word dokümanı gibi görev çubuğunda yerini alacaktır.
Kaydet– evrakın kaydedilmesini sağlar
Farklı kaydet– aynı evraktan bir kopya oluşturulmasına imkan verir
Yazdır– belgenin yazdırılmasını sağlar
Belge İptal– belgeyi iptal eder.
Ortak olmayan ise Tutarları Güncelle menüsüdür. Buradan başka reçete kataloglarında da görebileceğimiz bu menü nesnesi ile hammadde maliyetleri stok kartları üzerinden yenilenir.

Reçetenin başlık kısmında ise dikkat çekebilecek kısımlara bakalım.
Ürün gurubu– daha önce tanımlarda yaptığımız ayarlar burada listelenir.
Ağırlık– kg cinsinden mamülün ağırlığını belirtir.
Birim Güç Katsayısı– Üretim bandında belirttiğimiz birim güç katsayısı ile aynı birimde olacak şekilde bu mamül için ne kadarlık birim iş gerektirdiğini belirtmek için kullanılır. Örnek vermek gerekirse Kanepeyi bir birim kabul etmiş ve üretim bandımızdan günde 240 kanepe çıkar demiştik eğer mamülüm koltuk ise bu katsayı kanepenin iş gücüne bağımlı olarak 0,80 berjer ise 1,20 olarak girilebilir.
Hacim– m^3 cinsinden mamülün hacmini yazmak için kullanılır. Bu alan bilgi ve raporlama içindir.
Hacim katsayı– sevkiyat sırasında kullanılacak aracın tipini belirlemek için kullanılır. Taşıyıcı tanımlarında verdiğimiz katsayı ile doğrudan ilişkilidir.
Katalogdaki miktar değişimlerinden etkilenmesin– bu onay kutusuyla takım olarak üretilen ürünlerde hammadde girdilerinin değişikliğinden etkilenmeyen ürünlerin belirlenmesi hedeflenmiştir- bu sayede dışarı tek olarak üretilmesi için gönderilen ürünler takım içerisinde olsa dahi hammadde girdi – maliyet hesabı düzgün bir şekilde yapılmasını sağlar.

Reçetenin hareket kısmı üç kısma ayrılmıştır bunlar sırasıyla Maliyet Girdileri, Süreçler, Değişken Stok Şablonları’dır. Öncelikle Maliyet Girdilerini inceleyelim;

 1. Maliyet Girdileri

  1. Maliyet Tipleri
   Maliyet girdilerinin üç farklı tipi vardır bunlar sırasıyla Sabit, Değişken ve Maliyet Unsuru’dur. Sırasıyla üçünün de tanımlarını yapalım

   1. Sabit
    Mamülün üretimi sırasında değişmeyecek hammadde tipini temsil etmek için kullanılır. Bu malzeme tipi seçildiğinde Alternatif Stoklar seçeneği kapanacaktır

   2. Değişken
    İş Emri verilmesi sırasında kullanılacak malzemenin cinsine karar verilmesi gereken durumlarda değişken malzeme tipi seçilmelidir. Değişken malzeme tipi seçildiğinde alternatif stoklar hücresi kullanılabilir olacaktır. Alternatif Stoklar içerisinde başta eklenen ana ürünün kendisi olmak üzere ürün muadilleri seçilerek liste oluşturulur

   3. Maliyet Unsuru
    Sabit maliyet tipinin bir başka tipidir. Elektrik, iş gücü, vb kaynak giderlerini eklemek için kullanılır.

  2. Malzeme Konumları
   Malzeme konumları tanımlarda da bahsettiğimiz gibi hammadde konumunun belirlenmesi için kullanılmaktadır.

  3. Alternatif Stoklar
   Değişken olarak işaretlenmiş stoklar için stok alternatiflerinin belirlenmesinde kullanılır.

 2. Süreçler
  Süreçler sekmesi bu mamülün hangi süreçlerden geçeceğini belirteceğimiz yerdir. Daha önce tanımlarda eklediğimiz süreçlerden ilgililerini buraya ekleyerek mamülün her bir süreç adımını belirleriz.

 3. Değişken Stok Şablonları
  Bu sekmede mamül için önceden belirlenmiş üretim şekillerinin girilmesi sağlanır, beyaz font kumaşı, kırmızı sırt beyaz kırlent bir üretim şekli iken, beyaz font- siyah sırt, siyah kırlent bir başka üretim şeklidir. Tüm bunları değişken stok şablonları ile yapmak mümkündür. Yapılması gereken şablona bir isim vermek ve ilgili mamüllerin alternatif stoklarını seçmek.

ÜRETİM KATALOĞU

 

Üretim reçetelerini oluşturduğumuz ürünlerden bir takım oluşturmak için Üretim kataloğunu kullanırız. Üretim Kataloğu Menüsü Üretim Reçetesi Menüleriyle aynıdır Başlık Kısmına bakarsak reçeteden farklı olarak aynı ölçü alanlarının Toplam şeklinde ifade edilen biçimlerini görüyoruz.
Üretim kataloğu hareketleri 4 sekmeden oluşur bunlar sırasıyla Reçeteler, Üretim Girdileri, Üretim Girdileri Detay ve Değişken Stok Şablonlarıdır.

 1. Reçeteler
  Bu sekmeden bu takım içerisinde hangi reçetelerden kaçar tane olduğunu belirleriz. Buraya eklenen her bir reçete için hem başlıktaki toplam alanlarını etkiler, hem de üretim girdilerine reçete içerisindeki maliyet girdileri eklenir.

 2. Üretim Girdileri
  Eklenen reçeteler için gerekli üretim girdilerinin özeti burada listelenmektedir.
  Burada miktarlar düzenlenerek takım olarak üretilen mamüllerdeki maliyet giderleri ayarlanabilir.

 3. Üretim Girdileri Detay
  Eklenen reçeteler için gerekli üretim girdilerinin detaylı bilgisi burada listelenmektedir.
  Burada miktarlar düzenlenerek takım olarak üretilen mamüllerdeki maliyet giderleri ayarlanabilir. Üretim Girdileri özet bölümünden yapılan değişiklikler buraya ağırlıklı olarak yansıtılmaktadır. Eğer Detay bölümünde değişiklik yapıldıysa Özet bölümünde “Detay Bilgilerinden Güncelle” butonu ile özet bilgiler güncellenmelidir.

 4. Değişken Stok Şablonları
  Üretim reçetesindekiyle aynı mantıktadır, fark olarak her bir ürün için alternatif seçimleri yapılır.

 

SİPARİŞ

 

Siparişte seçilen müşterinin eski siparişlerini, tercih ettiği taşıyıcı tipine göre araç doluluk oranlarını, bu haftaki vardiya doluluk oranlarını takip edebilirsiniz. Sipariş için satır eklediğinizde size hangi şablondan üretim yapmak isteğinize dair bir pencere gelmesiyle beraber işleminiz tamamlanır.

PLANLAMA

 

 • Planlamaya iki şekilde ürün eklenmektedir. Birincisi stoklu çalışmak için direkt ürün reçetesi ekleyerek, diğeri ise alınan siparişi eklemektir. Palanlamaya planlanacak ürünler eklenirken sırano/gün alanı otomatik olarak artacaktır. Manuel planlama yapılıyorsa sıra no ya el ile hangi gün üretileceği girilmelidir. Bu işlem bittikten sonra El ile girilen verilerden Planlama yap veya Otomatik Planlama yap seçenekleriyle planlama oluşturulur. Vardiya yapılacaksa başlıkta vardiya 2 aktif, vardiya 3 aktif kullanılabilir. Planlama yapıldığında plan satırına başlangıç ve bitiş tarihleri yazılır.

 • Planlama detayda günlük olarak dağıtılmış toplam iş güçleri gösterilir.

 • Hammadde ihtiyaç tablosunda ise bu planlama için ne kadarlık hammadde ihtiyacı var sorusunun cevabını vermektedir.

vegawin a5 vega yazılım vega şefim üretim
bottom of page