VEGA SDY

VEGA SDY NE YAPAR ?

Web üzerinden Satış Pazarlama departmanınızın yaptığı işlemleri takip
edebilmenizi sağlar.

*Teklif oluşturma,

*Sözleşme girebilme

*Bayi sistemi

*Bayilerinizin müşterilerini takip edebilme

*Sipariş takibi

*Raporlama

Vega SDY Ana Sayfa ekranını tamamen diğer Vega Yazılım ürünlerinde olduğu gibi hızlı kısayollar
ve anlık grafik raporlarla, kullanışlı ve şık bir tasarıma sahiptir.

Ana Sayfa Hızlı Kısayolları

Kullanıcılar

Müşteriler

Projeler

Siparişler

Teklifler

Faturalar

Stoklar

Sözleşmeler

Depolar

Teslimatlar

Ana Sayfa Anlık Raporlar

Aylık Bilgilendirme (Teklif-Sipariş)

Aylık Karşılaştırma

Genel Siparişler

Son 5 Sipariş

Kritik Seviye Ürün Bilgilendirme

Müşteriler 

Müşterilerinizi kendi belirlediğiniz türlere göre tanımlayabilme ve gruplandırabilme

Müşteri kartlarınıza etkinlik kayıt edebilme

Müşteri ile dosyaları (pdf, resim dosyaları, office dosyaları vb) ilişkilendirebilme müşteri
kartına dosya ekleme,eklenen dosyanın onay takibi yapabilme

E-Dönüşüm uygulamaları ile entegre olabilmek için e-dönüşüm bilgilerini kayıt edebilme

Karta detaylı notlara öncelik verilip kategorilendirme

Müşteri kart grup Tanım
Müşteri kartlarını satış türünüze göre gruplandırabilirsiniz.

Müşteri listesi
Müşterilerin listelendiği ve Ekstresine, bakiyesine ulaşıldığı ekrandır.
Bu listedeyken müşteri kartı silinebilir veya güncellenebilir.

Tedarikçi tanımlama ve müşteri kartına bağlayabilme.

Detaylı Müşteri ve Tedarikçi Takibi 

Veri alanlarını, zorunlu hale getirilebilir,
eksik kayıt açılmasını önleyebilirsiniz.

Müşteri kartı içindeyken, planlanan
etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz.

Programda stok tanımlarının yapılması.
Tanımlanan stok içerisinde

. Genel bilgileri

. Birimleri

. Barkodlar

. Satış Fiyatı

. Reçete

. Depo Dağılım

. Ekli Dosyalar

.Notlar

Bilgilerini ayrı ayrı
sekmelerden girişi yapılabilir.

Stok Listesi

Program içerisinde yer alan stokların listelendiği alandır, bu alanda filtreleme özellği sayesinde stoklar
listelenmektedir.İşlemler menusu liste üzerinde iken ile güncelleme, silme ve stok depo hareketi yapabilirsiniz.

Stok Raporları

Stoklar ile ilgili olan temel raporların yer aldığı alandır.

Bu alanda;

. Hazırlık Raporu

. Satış Kanalı Raporu

. Stok Hareketleri Raporu

. Alış Satış Raporu

. Stok Döküman Raporu

Yeni Depo

Programda depo tanımları yapılabilir. Tanımlanan depo içerisinde muhasebe kodu da
kritik seviye bilgilendirmesi de tanımlanabilir.

 

Depo Listesi

Program içerisinde yer alan depoların listelendiği alandır.

Depo Raporları

Depo ile ilgili olan temel raporların yer aldığı alandır.

Bu alanda;

Depo Hareketleri Raporu

Depo Transfer Hareketleri Raporu

Teklifler

Müşterilerinize teklif
dosyası hazırlayabilir
daha sonra hazırladığınız
teklifi siparişe
çevirebilirsiniz.

TEKLİF DETAYLARI KISMINDA OLUŞTURULANTEKLİFİN İÇERİNDE GEÇEN ÜRÜN BİLGİLERİNİN GİRİLDİĞİ KISIMDIR.

 

GENEL ÖZET BİLGİ:

Teklif ile ilgili alt toplam kısmı görüntülenir.T.C.M.B Kur :Merkez Bankası’ndan bilgiamaçlı döviz kurları takip edilebilir. 

 

Toplu Stok Ekle

Ürünlerin toplu olarak filtre
yardımı ile eklendiği alandır.

Genel İsk. Ekleme:

Belgeye alt iskonto
eklenebildiği alandır.

 

EKLİ DOSYALAR KISMINDA TEKLİF İLE İLGİLİ DOKÜMAN VEYA DÖKÜMANLARIN EKLENEBİLECEĞİ BÖLÜMDÜR.

 

NOTLAR KISMINDA TEKLİF İLE İLGİLİ NOT VEYA NOTLAR GİRİLEBİLİR.

TEKLİF LİSTESİ BÖLÜMÜNDE ÖNCEDEN OLUŞTURULMUŞ TEKLİFLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR.AYR ICA YENİ TEKLİF DOLUŞTURULABİLİR.

 

Açık Teklifler:

Yeni oluşturulmuş teklifler
görüntülenir.

Siparişe Dönüşmüşler:

Oluşturulmuş tekliflerin siparişe
dönüşmüşleri görüntülenir.

Kapalı Teklifler:

Oluşturulmuş fakat reddedilen
teklifler görüntülenir.


SİPARİŞLE İLGİLİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİLİR.GİRİLEN SİPARİŞLER BİR HAVUZDA TOPLANARAK DURUMUNA GÖRE ONAYLANABİLİR VEYA REDDEDİLEBİLİR.

Birim Ayarları

Program içerisinde kullanılacak olan birim türlerinin tanımlandığı, düzenlendiği ve silinebildiği alandır.

KDV Grupları

Program içerisinde kullanılacak olan KDV
oranlarının tanımlanacağı alandır.
Tanımlamalar içerisinde muhasebe kodları da
dahil tanımlama yapılabilmektedir.

Makbuz Tipleri

Program içerisinde kullanılacak olan Makbuz Tipleri tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.

Not Tipleri

Program içerisinde kullanılacak olan Not tipleri tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.

Öncelik Sıralamaları

Projelerin ve siparişlerin önem sıralarını belirtmek için kullanılan öncelik özelliğinin eklendiği ve silinebildiği alandır.

Para Birimleri

Program içerisinde kullanılacak olan Para Birimlerinin tanımlarını eklendiği ve silinebildiği alandır.

Tahsilat Tipleri

Program içerisinde kullanılacak olan Tahsilat Tipi tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.

Satış Kanalları

Program içerisinden yapılacak olan satışın tiplerinin tanımının yapıldığı ve düzenlendiği alandır.

Stok Grupları

Program içerisinde kullanılacak olan stokların grup tanımlarının yapıldığı ve yönetildiği alandır.Stok grubu özelliği ile stokları ağaç yapısı türünde gruplar ve alt gruplar şeklinde tanımlayabilirsiniz.

 

Üye Tipleri

Program içerisine giriş yapabilecek olan kullanıcı tiplerinin belirlendiği alandır. Müşteri,Satış Temsilcisi gibi tanımlar yapılabilmektedir.

Banka Bilgileri

Program içerisinde kullanılacak olan Banka tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.Banka tanımı içerisinde muhasebe kodlarının da tanımı yapılabilmektedir.

Döküman Tipleri

Program içerisinde eklenebilecek olan dökümanların tiplerinin tanımlandığı alandır.

Duyuru Tipleri

Program içerisindeki kullanıcılara yapılamk istenen duyuruların önceden hazırlandığı alandır, bu alanda
duyuru için duyru tipi de tanımlanabilemektedir.

Şube Tanımları

Program içerisinde sipariş, sevk ve satışlarda kullanılacak olan şube tanımlarının yapıldığı
alandır. Şubeler için ayrıca muhasebe kodlarının tanımlarıda yapılabilmektedir.

Kasa Tanımları

Program içerisinden yapılacak olan tahsilatların işleneceği kasa tanımlarının yapıldığı alandır.

Yetki Rol Yönetimi

Rol Yönetimi

Program kullanıcıları için tanımlanacak rollerin tanımlandığı alandır. Rol içerisinde menü yetki gibi ayarlamalar yapılabilir.

Yetki Rol Yönetimi

Kullanıcı Rol Yönetimi

Program içerisindeki kullanıcılara tanımlanan rollerin kullanıcıya atamasının yapıldığı alandır.

Projeler

Proje oluşturabilir, bu projeleri kişilere atayabilirsiniz.

Proje başlangıç,bitiş ve teslimat tarihlerini takip edebilirsiniz.

Proje genel notları, proje açıklamaları, proje özel notlarını raporlayabilirsiniz.

Proje raporlarında proje durumlarını takip ederek, öncelik sıralamasına göre iş planı yapabilirsiniz.

Proje Oluşturma Ekranı

Projenin konusu, zamanı, notları, projenin kim için hazırlandığı genel bilgilerinin
girildiği ekrandır.

Proje Listesi

Proje listesini görüntülediğiniz, öncelik sırası, atanan kişi, müşteri adı veya teslim tarihi gibi bilgilere göre filtreleme yapabileceğiniz ekrandır.

Proje Raporları

Proje raporlarında proje karşılığında alınan tahsilat takibini yapabilirsiniz.

Proje sorumlusu, proje toplam tutarı bilgisi takibi yapılabilir.

İnternetin olduğu her yerden raporlara ulaşabilir iş akışı takibi yapabilirsiniz.

Satışlar

Satış raporu seçilen müşteriye ait siparişleri gösterir.

Sipariş teslimat takibi, siparişi hazırlayan, sipariş tutarını takip edebilirsiniz.

İnternet bağlantısı olan her yerden bu raporu alabilir online olarak takip edebilirsiniz.

Satış Raporu

Yine seçilen cariye ait teklifleri aynı ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sipariş ile teklif arasındaki farklılıkları çıkarabilirsiniz.

Muhasebe İşlemleri

Tahsilat işlemleri cariden alınan tahsilatları işlemeyi online olarak yapabilirsiniz.

Tahsilatları projeler ile ilişkilendirebilirsiniz. Sonrasında o projeye ait ne kadar tahsilat yapılmış bunun raporunu görebilirsiniz.Risk etkisi seçebilir,raporlamada bunun bilgisini görebilirsiniz.

Satış Sözleşmesi Yönetimi

Müşterilerinizle satış sözleşmeleri imzalayabilir. Ve sözleşmenin nüshasını tanımlanan sözleşme ekranında «Dosya Ekle» yaparak imzalı belgeler saklanabilir. Satış ve Sipariş belgelerinizde önceden tanımlanmış olan sözleşme otomatik belgeye yansır.

KARLILIK RAPORU

ONAYLANMIŞ SİPARİŞLERİNİZİ SEÇİYORSUNUZ VE KARLILIK RAPORU HESAPLA DİYORSUNUZ.

KAPANMAMIŞ FATURALAR LİSTESİ KAPANMAMIŞ FATURALAR LISTESINDE ÖDEME YÖNETIMI ILE KAPANMAMIŞ OLAN FATURALARINIZI YIL
BAZLI OLARAK RAPORLAYABILIRSINIZ.

DEPO BAZINDA MALZEME LİSTESİ

BU RAPORDA YIL VE DEPO BAZLI OLARAK ELINIZDEKI MALZEMELERINIZIN LISTESINI GÖREBILIRSINIZ

CARİ BAKİYE LİSTESİ

BU RAPORDA CARILERINIZI HESAPLISTESINI(BAKIYESINI) ÖZET ŞEKLINDE YIL BAZINDA ALABILIRSINIZ

BANKA HESAP HAREKET LİSTESİ

BU RAPORDA BANKA HAREKETLERINIZI AY BAZLI OLARAK ALABILIRSINIZ

MUHASEBE BAĞLANTISI OLMAYAN FATURALAR

BU RAPORDA MUHASEBELEŞMEMIŞ OLAN FATURALARINIZI GÖREBILIRSINIZ.

HAREKET GÖRMEYEN CARİ KARTLARI

BU RAPORDA HIÇ İŞLEM GÖRMEMIŞ OLAN CARI KARTLARINIZI GÖREBILIRSINIZ.

AY SONU STOK SATIŞ RAPORU

BU RAPORDA STOK SATIŞLARINIZI TUTAR(TL) VE MIKTAR BAZINDA ALABILIRSINIZ.

KİŞİ BAZLI SATIŞ RAPORU

BU RAPORDA SATIŞ ELEMANI BAZINDA SATIŞLARINIZI ALABILIRSINIZ.

DEPO BAZINDA MALZEME LİSTESİ

BU RAPORDA STOKLARINIZI DEPO ENVANTERINI GÖREBILIRSINIZ.

MUHASEBE KODU OLMAYAN CARİLER

BU RAPORDA MUHASEBE HESAP KODU TANIMLANMAYAN CARILERINIZI GÖREBILIRSINIZ.

SEVK EDİLEN VE BEKLEYEN SİPARİŞ RAPORU

BU RAPORDA BEKLEYEN ONAYLANMAMIŞ VEYA SEVK EDILMIŞ SIPARIŞLERINIZI GÖREBILIRSINIZ.

GENEL RAPOR

BU RAPORDA KENDINIZ TEKLIF,SIPARIŞ,MÜŞTERI,TAŞIMACILIK,DEPO TRANSFER BAZINDAKENDI PIVOT RAPORUNUZU
OLUŞTURABILIR PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEYEBILIRSINIZ

MÜŞTERİ RİSK RAPORU

BU RAPORDA MÜŞTERINIZIN TOPLAM,AÇIK HESAP,ÇEK,İRSALIYE RISKLERINI AYRI AYRI GÖREBILIRINIZ.

ÇEK SENET DETAYLI RAPORU

BU RAPORDA CARILER ÜZERINDEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÇEK-SENETLERINIZI DETAYLI OLARAK GÖREBILIRSINIZ.